JEZDÍME DO SVĚTA díky programu Erasmus+!
Škola AC » Aktuality » JEZDÍME DO SVĚTA díky programu Erasmus+!

EVROPSKÉ PROJEKTY NA SŠ ANDRÉ CITROËNA 

Naše škola vstoupila do roku 2019 s elánem "dobýt" Evropu a nabídnout svým studentům a učitelům zkušenosti během zahraničních stáží. V roce 2018 se podařilo získat dva projekty z programu Erasmus+ a vytvořit podmínky pro získání nových vědomostí a kompetencí, jejich sdílení s vrstevníky, zdokonalení se v angličtině, toleranci ke kulturní různorodosti, zkušenosti z mezinárodních projektových aktivit nebo růst motivace ke studiu. 

  

Projekt s názvem Good School for the 21st Century reaguje na aktuální potřebu změny obsahu a forem výuky v souladu s potřebami a životním stylem mladých lidí. 

Projekt nabízí studentům, pedagogům a manažerům škol mezinárodní vzdělávací zkušenosti a rozvíjí jejich kompetence potřebné pro pracovní a společenský život a podporuje zahraniční mobility jako jedinečný zdroj osobních zkušeností. Projekt začal v září 2018 a bude trvat 2 roky. Partnerství tvoří školy z Polska, Maďarska, Slovinska, Turecka a koordinátorem je slovenská škola v Levicích. 

Naplánovaných je 6 projektových střetnutí, mezi kterými musejí studenti připravit nejrůznější témata k prezentaci na samotných setkání. Od začátku projektu se uskutečnila 2 partnerská setkání v polské Ruda Slaska (oblast Katowice) a v Istanbulu, který nabídl nebývalý zážitek plný emocí z kulturně rozmanitého místa. 

Studenti a učitelé mají z projektu uhrazené veškeré náklady související s jejich zahraničním pobytem. 

  

Druhý projektem je Polytechnické vzdělávání v mezinárodním prostředí, který nabízí vybraným skupinkám 12-ti studentů strávit v zahraničních firmách blízkých svému budoucímu profesnímu zaměření 10 pracovních dní. Lokalitami pro pracovní stáž jsou Budapešť a Miláno. Každé z míst nabízí svým návštěvníkům dostatečnou nabídku profesního zázemí a možností pro strávení volného času během víkendu. Pracovní stáž v Budapešti byla zaměřena na studenty strojírenských oborů a v Miláně budou studenti automobilních oborů. Každou skupinku doplnili i studenti IT oboru. 

Cílem projektu je pro studenty zajistit reálnou pracovní zkušenost v zahraničí. Tato zkušenost není vůbec jednoduchá a v mnoha ohledech se liší od pracovní praxe v rámci České republiky. Liší se zejména v tom, že primárním cílem stáže nejsou pouze odborné dovednosti v oboru studia, ale stejně důležité jsou i další cíle: rozvoj komunikace, orientace v cizím městě, kultury, poznání chodu zahraničních firem a přístupu k zaměstnancům. Cílem také je, aby ve firmách byli aktivní, samostatní, snažili se ukázat, co umí, komunikovali případné nejasnosti přímo s mentory ve firmě. 

Na přelomu února a března proběhla stáž v Budapešti a na přelomu září a října 2019 se uskuteční stáž v Miláně. 


Fotogalerie