Informativní schůzka
Škola AC » Aktuality » Informativní schůzka

Informativní schůzka zákonných zástupců žáků budoucích 1. ročníků ve školním roce 2019/2020 se uskuteční v úterý dne 25. 6. 2019 od 15:00 hodin v budově školy. Předmětem schůzky bude seznámení s třídními učiteli, podání informací organizaci školního roku, informací o lyžařských a dalších kurzech, o školním stravování, o pracovních oděvech, o požadovaných učebních pomůckách atd.

Účast nutná.