Pobyt na Slovensku díky Erasmus+!
Škola AC » Aktuality » Pobyt na Slovensku díky Erasmus+!

Vybraní žáci Střední Školy André Citroëna v Boskovicích se ve dnech 22. 10. - 26. 10. 2019 zúčastnili mezinárodního projektu Good School For 21st Century v Levicích na Slovensku. V průběhu měsíců září a říjen připravovali prezentaci v angličtině na téma dobrovolnictví na naší škole pod vedením učitele angličtiny Mgr. Martina Zapletala a na pravidelných schůzkách si procvičovali prezentační schopnosti. Naši žáci úspěšně odprezentovali, spolu s žáky ze středních škol a gymnázií z Polska, Maďarska, Slovinska a Slovenska, na Stredné Odborné Škole Techniky A Služieb Levice. V rámci uvítacího programu taktéž zasadili strom přátelství a v průběhu celého projektu se účastnili workshopů, při kterých mohli rozvíjet své komunikační schopnosti v cizím jazyce a znalosti angličtiny a dozvědět se o kulturních rozdílech zúčastněných zemi.

V rámci programu byli žáci, spolu s učitelem Mgr. Martinem Zapletalem a ekonomem Ing. Ondřejem Válkou, také pozváni na ceremonii k výročí 40 let od založení střední školy v Levicích, kde měli malý kulturní vstup.

Účast na programu byla přínosem pro všechny zúčastněné po stránkách pedagogické, kulturní a jazykové a přispěla tak k utužení vztahů s partnerskými školami v Evropě.

 

Mgr. Martin Zapletal

učitel