Studenti si vytvořili svůj ekokoutek!
Škola AC » Aktuality » Studenti si vytvořili svůj ekokoutek!

Hlavním plánovaným cílem projektu bylo zajistit studentům vhodné místo ve škole, kde si mohou odpočinout, nasvačit, čekat ráno či o volných hodinách na výuku, popovídat si s kamarády napříč všemi třídami apod. Díky plánované nástěnce v prostoru ekokoutku se dozví zajímavé informace o aktivitách Ekoškoly (aktuálně soutěž Baterkománia), prohlédnou si Ekokodex a další ekologické výzvy a informace.

Bylo vytvořeno posezení pro žáky z 8 palet. Z 1 palety byl vytvořen pojízdný stoleček, doplněný sklem z praktického důvodu. Dále jsme pořídili k posezení 8 polštářků z estetického i praktického důvodu. Koupili jsme dále nástěnku, kde bude ekotým vyvěšovat nejrůznější informace pro ostatní studenty školy. Navíc jsme do prostoru ekokoutku koupili 4 koše na třídění odpadu – plast, papír, plechovky a baterie.

Naučili jsme se pracovat v týmu, analyzovat situaci, vytvořit plán práce, realizovat své plány a své plány vyhodnocovat, dále podporujeme principy environmentálně šetrného přístupu k životu.

 

Školní ekotým

 

Aktivita/akce/materiál je realizován v rámci projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji” s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211.


Fotogalerie