Obnovení prezenční výuky
Škola AC » Aktuality » Obnovení prezenční výuky

Milé žákyně a žáci, vážení rodiče,

na základě rozvolňování epidemiologických opatření vyhlášených Ministersvem zdravotnictví ČR v boji proti koronaviru Covid-19 je dána možnost obnovení prezenční výuky na základních a středních školách i nižších než závěrečných ročníků od 8. 6. 2020 a to formou třídnických hodin a konzultací, ve skupinách do počtu 15 žáků. Vzhledem k tomu, že současně musí na středních školách probíhat přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky, přistoupili jsme ke stanovení konzultačních dnů pro jednotlivé třídy a jejich skupiny. Ty jsou zaneseny v rozvrhu hodin jednotlivých tříd v informačním systému školy Edookit. 

Takto stanovená výuka je pro žáky dobrovolná a jejím cílem je dovysvětlení případných nejasností v učivu, které se mohly vyskytnout během distanční výuky, a uzavření hodnocení v jednotlivých předmětech za 2. pololetí školního roku 2019/2020. 

Žáci musí při vstupu do školy odevzdat čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního oněmocnění, jeho vzor předají žákům třídní učitelé elektronicky. Bez tohoto prohlášení nebude  umožněn žákům vstup do školy.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

RNDr. Karel Ošlejšek

ředitel školy

 


Fotogalerie