Pokračování distanční výuky
Škola AC » Aktuality » Pokračování distanční výuky

Vážení rodiče, milí žáci a studenti,

rozhodnutím poslanecké sněmovny parlamentu ČR zde dne 30. října 2020 byl prodloužen nouzový stav do 20. listopadu 2020. Současně vláda ČR rozhodla o pokračování omezení provozu středních škol, spočívající v úplném zákazu osobní přítomnosti žáků na středním odborném vzdělávání ve školách.

Výuka proto bude i nadále probíhat distanční formou, která je dle §184a školského zákona  pro žáky povinná.

V případě rozvolňování epidemiologických opatření Vás budeme včas informovat o případném návratu k prezenční výuce.

 

Současně upozoňujeme všechny případné zájemce o studium na naší škole, že z výše uvedených důvodů je zrušen den otevřených dveří plánovaný na 6. 11. 2020.

Děkujeme za pochopení.