Obnovení prezenční výuky pro závěrečné ročníky a praktického vyučování.
Škola AC » Aktuality » Obnovení prezenční výuky pro závěrečné ročníky a praktického vyučování.

Vážení rodiče, milí žáci a studenti,

na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 19. listopadu 2020 dochází k obnovení prezenční výuky závěrečných ročníků a k obnovení praktického vyučování všech ročníků středních škol od středy 25. listopadu 2020 při splnění stanovených epidemiologických a hygienických podmínek, zejména nošení roušek během celého pobytu ve škole, intenzivního větrání a důsledné desinfekce rukou. Dle doporučení MŠMT by měli být žáci vybaveni na výukový den alespoň dvěma rouškami.

Ve středu 25.11.2020, podle platného rozvrhu hodin, nastoupí na teoretické i praktické vyučování žáci tříd ATMS4, BPC4, IT4, PO2, A3, OZS3, OKEZ3 a K3 a na odborný výcvik žáci tříd A1, OKEZ2, OZS2, ATMS3. Od 30.11.2020 nastoupí na odborný výcvik žáci tříd OEZ1, OK1, AAE2, K2, ATMS2. 

Teoretické vyučování nižších ročníků bude i nadále probíhat distanční formou.

Příjezd a ubytování na domov mládeže je možný dne 24.11.2020 od 17:00 hodin.

Současně upozorňuji stravované žáky na nutnost individuálního přihlášení stravy.

 

Děkuji Vám za odpovědný přístup ke studiu během distanční výuky a přeji Vám i Vašim blízkým pevné zdraví.

 

RNDr. Karel Ošlejšek
ředitel školy