Knihovna

Školní knihovna nabízí odbornou i klasickou literaturu pro studenty a zaměstnance školy.

Knihovnu školy vede PhDr. Alena Smolejová (vyučující českého jazyka).

Knihovna se nachází v kabinetu českého jazyka místnost č. 119.

 

VÝPŮJČNÍ DOBA ŠKOLNÍ KNIHOVNY

SUDÝ TÝDEN

STŘEDA: 13:45 – 14:45

LICHÝ TÝDEN

STŘEDA: 13:30 – 15:30

ČTVRTEK: 13:45 – 14:45

V jiných dnech po vzájemné dohodě s knihovnicí.

 

Seznam knih k vypůjčení

Doporučená literatura k maturitě

Seznam přečtených knih k maturitě_FORMULÁŘ

Výpůjční řád školní knihovny