Maturitní zkoušky

Vážení maturanti,

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo opatření obecné povahy, které umožňuje provést posunutí termínů zejména praktických maturitních zkoušek. S ohledem na dlouhodobou nepřítomnost žáků na prezenční výuce, ředitel školy rozhodl o posunutí termínů profilových zkoušek u jednotlivých tříd a oborů vzdělávání takto:

Ředitel školy stanovuje podle §79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky a jejich formu a termíny profilových zkoušek pro jednotlivé obory vzdělávání takto:

Písemná zkouška z českého jazyka se uskuteční 14. dubna 2021.      zrušena

Písemná zkouška z anglického jazyka se uskuteční 16. dubna 2021.  zrušena

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat od 3. 5. 2021 do 5. 5. 2021.

Informace k profilové zkoušce z českého jazyka a literatury

 

Obor 18-20-M/01 Informační technologie - praktická zkouška z předmětu programování a ústních zkoušek z předmětů programové vybavení a operační systémy nebo elektronické počítače, 

Maturitní témata z anglického jazyka

Maturitní témata z předmětu programování
Maturitní témata z předmětu programové vybavení
Maturitní témata z předmětu operační systémy
Maturitní témata z předmětu elektronické počítače

Nepovinná maturitní zkouška: Počítačová grafika

Praktická zkouška se bude konat 20. 5. 2021 21.6.2021
Ústní zkoušky proběhnou od 3. 6. 2021 do 4. 6. 2021 17.6.2021 a 18.6.2021.

 

 Obor 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost - praktické zkouška z předmětu sebeobrana a ústních zkoušek z předmětů právo, bezpečnostní příprava a kriminalistika a kriminologie.

Maturitní témata z anglického jazyka

Maturitní témata z předmětu sebeobrana
Maturitní témata z předmětu právo
Maturitní témata z předmětu bezpečnostní příprava a kriminalistika a kriminologie

Praktická zkouška se bude konat od 17. 5. 2021 do 19. 5. 2021 7.6.2021 do 11.6.2021.
Ústní zkoušky proběhnou od 24. 5. 2021 do 28. 5. 2021 14.6.2021 do 16.6.2021.

 

 

 

Obor 39-41-L/01 Autotronik - praktická zkouška z odborného výcviku a ústních  zkoušek z předmětu elektrotechnika a měření a z předmětu automobily a opravy. 

Maturitní témata z anglického jazyka

Maturitní témata z odborného výcviku
Maturitní témata z předmětu elektrotechnika a měření
Maturitní témata z předmětu automobily a opravy

Praktická zkouška se bude konat od 19. 4. 2021 do 22. 4. 2021 28.6.2021 do 30.6.2021.
Ústní zkoušky proběhnou od 17. 5. 2021 do 20. 5. 2021 21.6.2021 do 24.6.2021.

 

 

Obor 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení - praktická zkouška z odborného výcviku a ústních zkoušek z předmětů technologie a mechanizmy a stroje.

Maturitní témata z anglického jazyka

Maturitní témata z odborného výcviku
Maturitní témata z předmětu technologie
Maturitní témata z předmětu mechanizmy a stroje

Praktická zkouška se bude konat od 19. 4. 2021 do 22. 4. 2021 28.6.2021 do 30.6.2021.
Ústní zkoušky proběhnou od 17. 5. 2021 do 20. 5. 2021 21.6.2021 do 24.6.2021.

  

 

Obor 64-41-L/51 Podníkání 
školní vzdělávací program Management obchodu, řemesel a služeb - zkouška z předmětu písemná a ústní komunikace formou obhajoby maturitní práce a z ústních zkoušek z předmětů ekonomika a účetnictví a daně, 
školní vzdělávací program Management prodeje motorových vozidel - praktická zkouška z předmětu obchodní provoz a z ústních zkoušek z předmětů ekonomika a účetnictví a daně.

Maturitní témata z anglického jazyka

Maturitní témata z předmětu písemná a ústní komunikace
Maturitní témata z předmětu obchodní provoz
Maturitní témata z předmětu ekonomika
Maturitní témata z předmětu účetnictví a daně

 

Praktická zkouška a obhajoby maturitních prací se budou konat od 24. 5. 2021 a 25. 5. 2021 17.6.2021 a 18.6.2021.
Ústní zkoušky proběhnou od 31. 5. 2021 do 2. 6. 2021 14.6.2021 do 16.6.2021.

 

 

 

 

.