Maturitní zkoušky

Písemné práce z českého jazyka a literatury a anglického jazyka se pro všechny třídy uskuteční 8. dubna 2020 a 30. dubna 2020. Didakttické testy z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky proběhnou v termínu od 4. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

  

Ředitel školy stanovuje podle §79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky a jejich formu  pro jednotlivé obory vzdělávání takto:

Obor 18-20-M/01 Informační technologie - praktická zkouška z předmětu programování a ústních zkoušek z předmětů programové vybavení a operační systémy nebo elektronické počítače, 

Maturitní témata z předmětu programování
Maturitní témata z předmětu programové vybavení
Maturitní témata z předmětu operační systémy

Praktická zkouška z předmětu programování se uskuteční 27. 4. 2020.

Ústní ukoušky proběhnou od 21. 5. 2020 do 25. 5. 2020.

 

 

Obor 39-41-L/01 Autotronik - praktická zkouška z odborného výcviku a ústních  zkoušek z předmětu elektrotechnika a měření a z předmětu automobily a opravy. 

Maturitní témata z odborného výcviku
Maturitní témata z předmětu elektrotechnika a měření
Maturitní témata z předmětu automobily a opravy

Praktická zkouška z odborného výcviku se uskuteční od 27. 4. 2020 do 29. 4. 2020.

Ústní ukoušky proběhnou od 21. 5. 2020 do 25. 5. 2020.

 

Obor 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení - praktická zkouška z odborného výcviku a ústních zkoušek z předmětů technologie a mechanizmy a stroje.

Maturitní témata z odborného výcviku
Maturitní témata z předmětu technologie
Maturitní témata z předmětu mechanizmy a stroje

Praktická zkouška z odborného výcviku se uskuteční od 20. 4. 2020 do 23. 4. 2020.

Ústní ukoušky proběhnou od 18. 5. 2020 do 20. 5. 2020.

 

 

Obor 64-41-L/51 Podníkání 
školní vzdělávací program Management obchodu, řemesel a služeb - zkouška z předmětu písemná a ústní komunikace formou obhajoby maturitní práce a z ústních zkoušek z předmětů ekonomika a účetnictví a daně, 
školní vzdělávací program Management prodeje motorových vozidel - praktická zkouška z předmětu obchodní provoz a z ústních zkoušek z předmětů ekonomika a účetnictví a daně,

Maturitní témata z předmětu písemná a ústní komunikace
Maturitní témata z předmětu obchodní provoz
Maturitní témata z předmětu ekonomika
Maturitní témata z předmětu účetnictví a daně

Praktická zkouška z obchodního provozu se uskuteční od 13. 5. 2020 do 14. 5. 2020.

Obhajoby maturitních prací z předmětu písemná a ústní komunikace se budou konat od 13. 5. 2020 do 14. 5. 2020.

Ústní ukoušky proběhnou od 26. 5. 2020 do 29. 5. 2020.

 

 

 


 

 

 

.