Maturitní zkoušky

 

Ředitel školy stanovuje podle §79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky a jejich formu a termíny profilových zkoušek pro jednotlivé obory vzdělávání takto:

Písemná zkouška z českého jazyka se uskuteční 14. dubna 2021.

Písemná zkouška z anglického jazyka se uskuteční 16. dubna 2021.

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021.

Informace k profilové zkoušce z českého jazyka a literatury

 

Obor 18-20-M/01 Informační technologie - praktická zkouška z předmětu programování a ústních zkoušek z předmětů programové vybavení a operační systémy nebo elektronické počítače, 

Maturitní témata z anglického jazyka

Maturitní témata z předmětu programování
Maturitní témata z předmětu programové vybavení
Maturitní témata z předmětu operační systémy
Maturitní témata z předmětu elektronické počítače

Praktická zkouška se bude konat 20. 5. 2021.
Ústní zkoušky proběhnou od 3. 6. 2021 do 4. 6. 2021.

 

 Obor 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost - praktické zkouška z předmětu sebeobrana a ústních zkoušek z předmětů právo, bezpečnostní příprava a kriminalistika a kriminologie.

Maturitní témata z anglického jazyka

Maturitní témata z předmětu sebeobrana
Maturitní témata z předmětu právo
Maturitní témata z předmětu bezpečnostní příprava a kriminalistika a kriminologie

Praktická zkouška se bude konat od 17. 5. 2021 do 19. 5. 2021.
Ústní zkoušky proběhnou od 24. 5. 2021 do 28. 5. 2021.

 

 

 

Obor 39-41-L/01 Autotronik - praktická zkouška z odborného výcviku a ústních  zkoušek z předmětu elektrotechnika a měření a z předmětu automobily a opravy. 

Maturitní témata z anglického jazyka

Maturitní témata z odborného výcviku
Maturitní témata z předmětu elektrotechnika a měření
Maturitní témata z předmětu automobily a opravy

Praktická zkouška se bude konat od 19. 4. 2021 do 22. 4. 2021.
Ústní zkoušky proběhnou od 17. 5. 2021 do 20. 5. 2021.

 

 

Obor 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení - praktická zkouška z odborného výcviku a ústních zkoušek z předmětů technologie a mechanizmy a stroje.

Maturitní témata z anglického jazyka

Maturitní témata z odborného výcviku
Maturitní témata z předmětu technologie
Maturitní témata z předmětu mechanizmy a stroje

Praktická zkouška se bude konat od 19. 4. 2021 do 22. 4. 2021.
Ústní zkoušky proběhnou od 17. 5. 2021 do 20. 5. 2021.

  

 

Obor 64-41-L/51 Podníkání 
školní vzdělávací program Management obchodu, řemesel a služeb - zkouška z předmětu písemná a ústní komunikace formou obhajoby maturitní práce a z ústních zkoušek z předmětů ekonomika a účetnictví a daně, 
školní vzdělávací program Management prodeje motorových vozidel - praktická zkouška z předmětu obchodní provoz a z ústních zkoušek z předmětů ekonomika a účetnictví a daně.

Maturitní témata z anglického jazyka

Maturitní témata z předmětu písemná a ústní komunikace
Maturitní témata z předmětu obchodní provoz
Maturitní témata z předmětu ekonomika
Maturitní témata z předmětu účetnictví a daně

 

Praktická zkouška a obhajoby maturitních prací se budou konat od 24. 5. 2021 a 25. 5. 2021.
Ústní zkoušky proběhnou od 31. 5. 2021 do 2. 6. 2021.

 

 

 

 

.