Závěrečné zkoušky

Ředitel školy a zkušební komise stanovují  podle §1, odst.5 vyhlášky MŠMT o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou  č. 47/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, termíny  opravných závěrečných zkoušek a závěrečných zkoušek v náhradním termínu:

 

Třída OK3

Písemná zkouška se bude konat dne 6. 9. 2019.

Praktická zkouška se uskuteční  10. a 11. 9 2019

Ústní zkouška proběhne 23. 9. 2019.

 

Třída AEZ3

Písemná zkouška se bude konat dne 6. 9. 2019.

Praktická zkouška se uskuteční  9. a 10. 9. 2019.

Ústní zkouška proběhne 23. 9. 2019.

 

Třída OZS3

Písemná zkouška se bude konat dne 6. 9. 2019.

Praktická zkouška se uskuteční od 11.9.2019 do 13.9.2019.

Ústní zkouška proběhne 23. 9. 2019.

 

Třída K3

Písemná zkouška se bude konat dne 6.9. 2019.

Praktická zkouška se uskuteční od 11. 9. 2019 do 13. 9. 2019.

Ústní zkouška proběhne 23. 9. 2019.