Opravné závěrečné zkoušky a závěrečné zkoušky v náhradním termínu

Ředitel školy a zkušební komise stanovují  podle §1, odst.5 vyhlášky MŠMT o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou  č. 47/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, termíny  opravných závěrečných zkoušek a závěrečných zkoušek v náhradním termínu:

Podle vyhlášky č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou  §5, odstavce 2, uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu  chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

 

Třídy OK3, OEZ3, A3

Písemná zkouška se bude konat dne 1. 12. 2020.

Praktická zkouška se uskuteční ve dnech 2. a 3. 12. 2020.

Ústní zkouška proběhne 10. 12. 2020.