Opravné závěrečné zkoušky a závěrečné zkoušky v náhradním termínu

Ředitel školy a zkušební komise stanovují  podle §1, odst.5 vyhlášky MŠMT o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou  č. 47/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, termíny  opravných závěrečných zkoušek a závěrečných zkoušek v náhradním termínu:

Podle vyhlášky č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou  §5, odstavce 2, uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu  chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

 

Třída OK3

Písemná zkouška se bude konat dne 15.9.2020.

 

Třída OEZ3

Písemná zkouška se bude konat dne 15.9.2020

Praktická zkouška se uskuteční 16. a 17.9.2020.

Ústní zkouška proběhne 25.9.2020.

 

Třída A3

Písemná zkouška se bude konat dne 15.9.2020

Praktická zkouška se uskuteční 16. a 17.9.2020.

Ústní zkouška proběhne 25.9.2020.