Dny otevřených dveří

Střední škola učiliště André Citroëna pravidelně pořádá pro zájemce z řad uchazečů o studium, jejich zákonné zástupce i pro širokou veřejnost dny otevřených dveří.
Mimo vlastní prohlídku učeben, specializovaných pracovišť, dílen odborného výcviku, sportovišť, stravovacího komplexu a domova mládeže mohou uchazeči a jejich zákonní zástupci navštívit i konzultační středisko pro volbu povolání, kde kvalifikovaný výchovný poradce a školní psycholog mohou pomoci při výběru vhodného oboru studia.

Ve školním roce 2018/2019 se dny otevřených dveří uskuteční v těchto termínech:

9. listopadu 2018
v době od 08.00 do 16.00 hodin

7. prosince 2018
v době od 12.00 do 17.00 hodin

8. prosince 2018
v době od 09.00 do 14.00 hodin

11. ledna 2019
v době od 12.00 do 17.00 hodin

Mimo uvedené termíny je po předchozí telefonické domluvě možná i individuální prohlídka školy a jejího areálu.

Dozvědět se více