Přijímací řízení

 

Termín pro odevzdání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání na střední škole je stanoven dle §60a, odst. 5, zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do 1. března 2021.

Podle §5 vyhlášky MŠMT č. 233/2020 o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2 nelze v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Dvěma posledními hodnocenými obdobími při přijímacím řízení ke vzdělávání na střední škole jsou tedy I. pololetí školního roku 2019/2020 a I. pololetí školního roku 2020/2021. 

 

Termíny pro jednotnou přijímací zkoušku:

1. termín 12. dubna 2021

2. termín 13. dubna 2021

 

 Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání na střední škole pro školní rok 2021/2022

 

 Počty přijímaných  žáků v jednotlivých oborech vzdělávání pro školní rok 2021/2022:

 

 Kód oboru

 Název oboru

Délka studia

Počet žáků

68-42-M/01

Bezpečnostně právní činnost

4

60

18-20-M/01

Informační technologie

4

30

23-45-M/01

Dopravní prostředky

4

0

39-41-L/01

Autotronik

4

24

 23-44-L/01

Mechanik strojů a zařízení

4

 24

23-55-H/02

Karosář

3

0

26-57-H/01

Autoelektrikář

3

24

23-56-H/01

Obráběč kovů

3

40

 23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel

 3

 50

 41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů

 3

 30

 26-52-H/01

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

 3

30

68-42-L/51

Bezpečnostní služby

2

30

 

Ukázky fyzických testů pro obor Bezpečnostně právní činnost

Přihláška ke stažení

Přihláška na nástavbové studium ke stažení